Hva betyr det å ha for høy syrebelastning i kroppen?

I den biologiske medisinen forklarer man begrepet oversyring med kroniskt høyt syrenivå i bindevevet i hele kroppen.

Info: I motsetning til hva mange later til å tro, gir ikke en måling av pH-verdien i urinen alene et riktig bilde av kroppens syretilstand.

Den underliggende grunnen til syre/base-ubalansen kan ha mange forskjellige årsaker.

Hvordan oppstår en oversyretilstand?

Det er mange forskjellige mulige grunner:

 • Årelang feilernæring.
 • Ikke balansert fysisk aktivitet.
 • Livsstilsbelastninger (stress, angst, sinne).
 • Medikamenter (smertestillende, kortison, cellegift, stråling, osv.).
 • Forgiftningstilstander (amalgam, bly, røyking, alkohol, etc.).
 • Overgangsalder (hos kvinner).

Følgene av en kronisk oversyretilstand kan være:

 • Allergi-plager, hudproblemer
 • Skjelett- og leddlidelser
 • Muskelplager
 • Sirkulasjonsforstyrrelser, årekrampe-tilstander
 • Mage- og tarmsykdommer
 • Hjerteproblemer
 • Halsbrann
 • Hodesmerter

I prinsippet kan man si at dersom syre-base reguleringen virker godt, vil kroppen også klare å nøytralisere syreproduserende næringsmidler. For å oppnå dette er det nødvendig å ha god nyreenergi og en god leverenergi, samtidig som man må drikke tilstrekkelig med vann. Mange mennesker har dessverre en massiv oversyring på grunn av en usunn livsstil.

For mange mennesker kan ubalanse i syre/base-nivået gi grobunn for sykdom.

På grunn av dagens livsvaner bør man spise 60-80% mat som produserer base og kun 20-40% som produserer syre. Vær klar over at 150 g biff (syredannende) ikke balanseres kun med 150g grønnsaker (basedannende), men at man bør innta minst dobbelt mengde (vekt) grønnsaker.

Det hevdes av mange at frukt og grønnsaker i dag trolig kun inneholder ca 50% av vitaminer og mineraler i forhold til for 50-60 år siden. På grunn av dette bør vi spise mer frukt og grønnsaker enn i tidligere tider. Dette underskuddet på mineraler og vitaminer kan også avhjelpes ved å ta for eksempel spesialtilskudd som Cellagon Aurum (juice - finnes også i vegansk versjon) . Se eget menypunkt eller spør oss gjerne om mer informasjon.

Du finner vår syre/base-liste herCellagon Aurum classicdk Beere FlascheGlas 853x1280