Long covid er et tema som stadig opptar flere.

 

Dessverre sliter mange med langtidsvirkninger etter gjennomgått koronasykdom. Oliver Weiss har i denne sammenheng utviklet et behandlingsregime i samarbeid med anerkjente biologer. Som alltid er målet å gjenopprette balanse og dermed energinivå.

Før man eventuelt kan igangsette behandling må Oliver Weiss avdekke bakenforliggende årsak for tilstanden. Denne kan variere fra person til person. Det er derfor nødvendig at man på forhånd tar en NHZ-blodskanning. All behandling foregår i Tyskland.

 Sprøyte 2