Ernæring/oppfølging

Når man kommer hjem fra et behandlingsopplegg ved Naturheil-Zentrum Weiss er det noen som lurer på hvordan de skal tilpasse sitt kosthold i forhold til de anbefalinger man har fått. Etter vårt skjønn er det generelt viktig med et balansert kosthold, men med større vekt på basedannende matvarer. Dette betyr ikke at man skal kutte helt i mat som danner syre. Kroppen vår trenger også viktige bestandeler fra slik mat. De fleste som kommer fra behandling har sogar øket sin toleransegrense, men på lang sikt er det viktig at man ikke faller tilbake til dårlige vaner. Ofte er det lite som skal til for å få en bedre balanse i kostholdet. Generelt er det også bedre å spise mat som er så naturlig som mulig og som ikke har gått gjennom en større industriell prosess.

I mange tilfeller bedrer altså behandlingene ved Naturheil-Zentrum Weiss også toleransen overfor matvarer. De som har matintoleranse kan gradvis, etter noen måneder, forsøke seg på en og en matvare de tidligere har reagert på. Ved alvorlige allergier må dette gjøres i samråd med lege.

Vi i Biomedisinsk Helse har ikke spisskompetanse innenfor ernæring og vil derfor at man kontakter ernæringsspesialist Karin Hvoslef hvis man har behov for ytterligere informasjon. Karin kjenner behandlingene og tankegangen hos Naturheil-Zentrum Weiss. Hun vil kunne bidra med nyttig veiledning for å optimalisere effekten av behandlingene i Tyskland.

Se Næringsvett.no for mer informasjon.