Oliver Weiss 2019

 

Oliver Weiss er født i 1968 og bor og arbeider i byen Limburg i Tyskland. Han har utviklet egne metoder innenfor biomedisinsk behandling. Som helhetsmedisiner er han opptatt av å finne de bakenforliggende årsaker og setter aldri i gang et behandlingsregime utelukkende basert på symptomer.

Oliver Weiss er utdannet Heilpraktiker ved Paracelsus skole i Frankfurt og har avlagt offentlig eksamen. Inkludert i dette studiet er også ordinær vestlig medisin. Han har tilleggsutdannelse innenfor ozon-terapi, nevralterapi, hyperthermi, elektroakupunktur og hematogen oksidasjonsterapi. I tillegg har han arbeidet 9 år ved sykehuset Schloss Klinik Braunfels. I Tyskland er det godkjent for leger og heilpraktikere å ta syke i kur.

Oliver Weiss startet egen helhetsmedisinsk klinikk i 1994. Til tross for sin brede naturmedisinske kompetanse er han ydmyk og lydhør for andres oppfatninger. Han anbefaler og benytter skolemedisinsk kunnskap eller behandling ved å henvise til samarbeidende spesialister når han ser dette vil være det mest riktige for sine pasienter. I tvilstilfeller eller dersom akutte eller alvorlige sykdommer avdekkes, anbefales pasienten alltid å kontakte norsk helsevesen.

Oliver Weiss og hans personale ser hele individet og bryr seg genuint om hver enkelt pasient.