Diagnoseverktøy

 

Naturheil-Zentrum Oliver Weiss benytter diagnoseverktøyene:

NHZ Blodskanning

BE-T-A laboratorietest

 

Tradisjonelle blodprøver benyttes ved behov

 

 

NHZ Blodskanning

Utstyret benyttes av Heilpraktiker Oliver Weiss ved testdager i Norge og ved klinikken i Limburg og på Cebu. Oliver Weiss har spesialisert seg på bruk av systemet og han har vært engasjert av den tyske produsenten i forbindelse med videreutvikling og opplæring.

NHZ Blood Scan image 2020

Teknikken bak NHZ Blodskanning representerer et kvantesprang i moderne diagnostikk. Opprinnelig er programmet utviklet for den russiske romfarten, men i de siste årene også blitt tilgjengelig for sivile formål. Systemet er videreutviklet i regi av tyske interesser fra 1990. Lenge før en sykdom er utviklet i den grad at tradisjonell diagnostikk kan fange den opp, er det mulig å oppdage energisvakheter og belastningspunkter som kan føre til spesifikke sykdommer.

NHZ Blodskanning består av en datamaskin med en integrert databank med mer enn 12 millioner målinger (frekvensbilder) som definerer tilstander fra frisk til syk, samt en avansert laserskanner. Ved å analysere marginale frekvensendringer som "kommuniseres" via en blodprøve, oppfatter programmet de minste avvik fra normalverdiene. "Kommunikasjonen" med kroppen og dens organer er basert på uskadelige elektromagnetiske frekvensbølger, som forsterkes av infrarødt lys. NHZ Blodskanning viser også energinivået i kroppens ulike organer på en skala fra 1 til 6. Visuelt vises dette som punkter med ulik farge.

NHZ Blodskanning kan i tillegg vise nivået av belastninger fra omgivelsene, allergier, næringsmiddelintoleranser, parasitter, og for eksempel vaksinebelastninger i hvert organ i kroppen.

NHZ Blodskanning er et unikt diagnoseverktøy. En vesentlig forskjell mellom NHZ Blodskanning og andre diagnostiseringsapparater som røntgen, ultralyd osv. er at de sistnevnte apparatenes stråler/frekvenser stoppes av organenes vev. Det betyr at det må ha foregått en patologisk forandring i organet for at noe unormalt skal synes på bildet. Dette kan samtidig bety at det noen ganger kan være for sent å gjøre noe med forandringen. NHZ Blodskanning "ser" kroppen som en frekvens-sverm som har gjennomtrengelig struktur, og uten å gi skadelig stråling. Er elementer i denne strukturen (organer, knokler, vev osv.) belastet (belastningen kan påvirke forskjellig fra menneske til menneske), kan forandringer eller sykdommer før eller siden utvikle seg.

DeltaScan_soft_198I den tradisjonelle skolemedisinen er den fysiske materielle kroppen målbar, og blir undersøkt og reparert. Det kan sammenliknes med "hardwaren" i et datasystem. Fremtidens medisin er analyse og terapi i forhold til "softvaren" i menneskekroppen og dens egne reguleringsmekanismer. NHZ Blodskanning er et redskap for nye medisinske diagnose- og behandlingsretninger.

Det bioenergetiske grunnlaget til NHZ Blodskanning gir nye muligheter for medisinteknikk, diagnostikk, terapi og forskning som kan lede videre i retning av helhetsmedisin og forebyggende behandling.

NHZ Blodskanning kan vise sammenhenger som tradisjonelt ikke kommer frem, eller er vanskelige å sette i sammenheng. For eksempel kan systemet under testing av en såkalt "magepasient" finne eventuelle parasitter, eller samtidig finne ut om vedkommende lider av synsproblemer. NHZ Blodskanning går videre i undersøkelsen og om nødvendig ned på cellenivå, og kan ende opp med å finne for eksempel en tendens til høyt blodtrykk og eller finne forbindelse til et annet organ.

På denne måten blir ikke bare symptomet som ledet til undersøkelsen funnet, men også årsaken til symptomet. Det som er interessant og kanskje uforståelig for noen, er at plager og antatte årsaker ikke alltid henger sammen. NHZ Blodskanning hjelper til med å finne den underliggende årsaken til plager, og som følge av behandling av denne kan hovedsymptomene forsvinne.

Resultatet fra en undersøkelse med NHZ Blodskanning sammen med en helhetsmedisinsk vurdering av rutinerte behandlere ved Naturheil-Zentrum Weiss, gir et godt resultat med hensyn på underliggende årsak og tilhørende diagnose.

 

Sammendrag av fordeler for pasienten:

* Ingen forberedelser før testen (faste, kontrastvæske e.l.).

* Ingen smerter eller ubehag eller skadelige prosedyrer, slik som røntgen, osv.

* Egnet både for gravide og små barn.

* Presisjon: Det gis en dybdeanalyse.

* Undersøker hele kroppen.

* Tidlig diagnose kan forebygge.

* Avslører komplekse sykdomsbilder og organforbindelser.

* Viser funnene som bilder (visualiserer).

* Tilbakeføring til bedre helse.

 

Begrensninger:

Det kan være at NHZ Blodskanning ikke alltid klarer å detektere ulike tilstander. Dette pga generelle begrensninger i teknikken: Hvis pasienten tar eller nylig har brukt antibiotika, kortison, betablokkere, cellegift eller andre sterke medisiner kan resultatene undertrykkes fordi slike medisiner kan ødelegge celle-frekvensen. Inkludert er også enhver form for frekvensmedisin. I tillegg er vanskelige kjente områder for diagnostisering selve huden, kvinnebryster, øynene og milten. Dersom NHZ Blodskanning ikke kommer opp med en diagnose er ikke dette ensbetydende med at man ikke har denne tilstanden/diagnosen. Hvis du mistenker en spesifikk sykdom eller tilstand er det derfor tilrådelig også å gjennomføre annen type diagnostisering.

 

NHZ Blodskanning er klassifisert som medisinsk apparat i henhold til 93/42/EWG, og kan brukes av leger og heilpraktikere. Se klassifiseringsdokumentasjon som pdf: Deltascan_eurocat-sertifikat_2010.pdf    Se samsvarserklæring som pdf: Delta_Scan_-_DoC.pdf

 

 

BE-T-A laboratorietest

For nøyaktig kartlegging av kroppens tilstand benytter man i tillegg til NHZ DeltaScan en laboratorietest kalt BE-T-A utviklet av Professor L. C. Vincent. Dette er en test som kun kan utføres ved klinikken i Tyskland.

Dette er en velprøvet laboratoriediagnostikk som har vært i bruk i over 40 år.

BetaI motsetning til de laboratorietestene som vi er vant til å ta via fastlegen eller på sykehus, som måler vitaminer, sporelementer, urinsyreverdier, leververdier og mange andre biologisk målbare verdier, baserer den Bio-Elektroniske Terreng-Analysen (BE-T-A) seg på undersøkelse av tre elementære væsker i kroppen, som er blod, spytt og urin. 

Tenk deg at før du får symptomer på en sykdom har kroppens miljø allerede gitt grobunn for sykdomsspesifikke forandringer i kroppskjemien. Det er en forutsetning for at den kommende sykdommen skal kunne utvikle seg. Disse verdiene kan måles før det kommer så langt som til sykdomsutvikling. 

Også innenfor medisinen snakker man om terreng eller miljø. Det er i kroppens miljø en sykdom kan manifestere seg. Dette betyr at hele kroppen vår kan gi grobunn for utvikling av sykdomstilstander.

….og sykdommen døde ut……

Professor Vincent sier: Fjern grobunnen for sykdommen, - og sykdommen dør ut. For å fjerne grobunen, må terapeuten vite hva dette sykdomsgrunnlaget består av, og hvordan det kan nøytraliseres slik at sykdommen ikke har utviklingsgrunnlag. Det er kanskje enklere å se på det via et bilde fra naturen:

La oss se på hvordan skogssoppen lever.

Vi vet hva som er det optimale vekstgrunnlaget for den soppen vi liker så godt å tilsette i maten vår. Sopp har et ganske spesielt krav til miljøet for å "blomstre". (Sopp er fruktlegemet til det skjulte rotsystemet som finnes under jorden. For soppen er det en forutsetning med passe skygge, god fuktighet, varme og et lett surt jordsmonn. Mangler noe av dette, vil det ikke bli en rik sopphøst. Gir du voksestedet for mye sollys vil det også bli mindre fuktighet i jorden. Her har man 2 gode grunner for at soppen ikke lenger trives.

Dette eksempelet kan man lett overføre til å gjelde egen kropp. Selvfølgelig er det mer en noen få forutsetninger i kroppen som bestemmer om en sykdom kan blomstre, - men i naturmedisinen fokuserer vi på hvordan betingelsene i kroppen legger til rette for sykdom, eller setter stopper for sykdomsutvikling.

En grunnleggende spørsmålsstilling er derfor:

Hvordan står det til med mat- og drikkevaner?

Hva spiser du, når spiser du og hvordan spiser og drikker du?

La oss se på det. Er det virkelig næringsmidler det du tar inn flere ganger om dagen? Altså. Et middel som gir deg næring? Eller er det midler uten næring, behandlet med sterilisasjonsprosesser, tilsetting av holdbarhetsmidler som samtidig gjør det du spiser omtrent umulig å hente naturlige næringselementer ut fra?

Det er mye å vurdere når det gjelder hva som er ekte, ren og nyttig mat og drikke.

La oss for eksempel begynne med noe så tilsynelatende enkelt som vann.

Kroppen vår består av alt fra 65 til 90% vann. Da er det ikke vanskelig å forstå hvor viktig det er for kroppen å få rent vann, og nok vann.

Vi drikker oss til sykdom:

Louis Pasteur, den kjente bakteriologen sa en gang: Vi drikker oss til 90% av sykdommene våre.

I løpet av livet vil vi drikke mange ganger vår egen vekt i vann. Regner vi med 70 års levetid, og inntar 2-3 liter vann daglig, vil vi ha drukket omkring 600 ganger egen kroppsvekt i løpet av den tiden. Det er en ganske stor mengde! Det er derfor nærliggende å se på viktigheten av kvalitet og hva vannets oppgaver i kroppen virkelig består i. Det er ganske tydelig at den daglige helsetilstanden er avhengig av vannkvalitet, pH, vannforbruk og renseevne.

Kan det ikke da være mulig at riktig ernæring og riktig inntak av væske er med på å bestemme om det blir lagt et grunnlag for god eller dårlig helse?

Din sunnhets- og sykdomstilstand kan måles:

Vi trenger 3 ml veneblod for å se på tilstanden til immunsystemet, stressmengde og motstandsfaktorene mot sykdommer. Tromboserisikoen (forhøyet koaguleringstibøyelighet i blodet med fare for hjerteinfarkt, slaganfall osv.) og energipotensialet kan bestemmes.

  • Bare 3 ml spytt forteller blant annet om pankreasaktiviteten (bukspyttkjertelfunksjonen), og eventuelle soppbelastninger i tarmen.
  • Urinprøven viser balansen mellom syre og base i kroppen, nyrefunksjonen og mye mer.
  • Fra de 3 kroppsvæskene kan man finne den fysiske pH-verdien, rH2-Redoxverdien og den elektriske motstandsverdien (summen av elektrolytter), - til sammen 9 forskjellige måleverdier.

Disse 9 måleverdiene blir overført til en computer og brukt ved vurdering av 32 forskjellige diagnoser.

For deg som pasient betyr det at du får svar på følgende spørsmål:

Er det slik at min kroppstilstand gir grunnlag for bestemte sykdommer?

  • Er immunsystemet mitt redusert på grunn av forgiftninger eller miljøbelastninger?
  • Har kroppen min og alle kroppsvæskene et sunt miljø?
  • Er det kanskje for lite vitalstoffer, antioksidanter, vitaminer, mineraler og enzymer?
  • Hvordan er min motstandskraft mot sykdommer akkurat nå?
  • Hvor høyt er mitt prestasjonspotensial?
  • Må jeg kanskje tenke på å forandre noen av mine vaner når det gjelder røyking, alkoholbruk, ernæring, sport og stress?
  • Stemmer min nåværende alder med tilstanden av min biologiske kropp, eller kan det være slik at jeg er eldre i biologisk alder enn alderen min i bursdager?

Svaret på disse spørsmålene kan formuleres nøyaktig, og du får en rapport om resultatene.

Ved hjelp av denne målemetoden blir din personlige tilstand nøyaktig beskrevet, uten å bruke vanlig statistikk eller generelle statistiske målemetoder. Vi er alle helt unike, og våre måleverdier trenger ikke å sammenliknes med andre såkalte normalverdier.

Ideelt sett er denne veldig nyttige diagnosemetoden svært egnet til å følge utviklingen av sykdommer. Det gjør at vi når som helst kan kontrollere om behandlingen for sykdomstilfellet virker i riktig retning.

Den største fordelen med denne diagnosemetoden både for pasient og behandler er at resultatene kan avleses med en gang, man behøver ikke å vente i dager og uker på laboratorieresultater av prøver som må sendes bort til analyse. Etter 10-15 minutter er resultatet klart, og den riktige behandlingen kan igangsettes umiddelbart.