Naturheil-Zentrum Oliver Weiss benytter diagnoseverktøyet:

NHZ-blodskanning

Tradisjonelle blodprøver benyttes ved behov

NHZ-blodskanning

Blodskanningen analyseres ved klinikken i Limburg eller på Cebu. Oliver Weiss har spesialisert seg på analysen av blodskanningsresultatet og han har vært engasjert av den tyske produsenten i forbindelse med videreutvikling og opplæring.

NHZ Blood Scan image 2020

Teknikken bak NHZ-blodskanning representerer et kvantesprang i moderne diagnostikk. Opprinnelig er programmet utviklet for den russiske romfarten, men i de siste årene også blitt tilgjengelig for sivile formål. Systemet er videreutviklet i regi av tyske interesser fra 1990. Lenge før en sykdom er utviklet i den grad at tradisjonell diagnostikk kan fange den opp, er det mulig å oppdage energisvakheter og belastningspunkter som kan føre til spesifikke sykdommer.

NHZ-blodskanning benytter en avansert laserskanner og består forøvrig av en datamaskin med en integrert databank med mer enn 12 millioner målinger (frekvensbilder) som definerer tilstander fra frisk til syk. Ved å analysere marginale frekvensendringer som "kommuniseres" via en blodprøve, oppfatter programmet avvik fra normalverdiene. "Kommunikasjonen" med kroppen og dens organer er basert på uskadelige elektromagnetiske frekvensbølger, som forsterkes av infrarødt lys. 

NHZ-blodskanning kan i tillegg vise nivået av belastninger fra omgivelsene, allergier, næringsmiddelintoleranser, parasitter, og for eksempel vaksinebelastninger i hvert organ i kroppen. NHZ-blodskanning kan også vise energinivået i kroppen.

NHZ-blodskanning er et unikt diagnoseverktøy. En vesentlig forskjell mellom NHZ-blodskanning og andre diagnostiseringsapparater som røntgen, ultralyd osv. er at de sistnevnte apparatenes stråler/frekvenser stoppes av organenes vev. Det betyr at det må ha foregått en patologisk forandring i organet for at noe unormalt skal synes på bildet. Dette kan samtidig bety at det noen ganger kan være for sent å gjøre noe med forandringen. NHZ-blodskanning "ser" kroppen som en frekvens-sverm som har gjennomtrengelig struktur, og uten å gi skadelig stråling. Er elementer i denne strukturen (organer, knokler, vev osv.) belastet (belastningen kan påvirke forskjellig fra menneske til menneske), kan forandringer eller sykdommer før eller siden utvikle seg.

DeltaScan_soft_198I den tradisjonelle skolemedisinen er den fysiske materielle kroppen målbar, og blir undersøkt og reparert. Det kan sammenliknes med "hardwaren" i et datasystem. Fremtidens medisin er analyse og terapi i forhold til "softwaren" i menneskekroppen og dens egne reguleringsmekanismer. NHZ-blodskanning er et redskap for nye medisinske diagnose- og behandlingsretninger.

Det bioenergetiske grunnlaget til NHZ-blodskanning gir nye muligheter for medisinteknikk, diagnostikk, terapi og forskning som kan lede videre i retning av helhetsmedisin og forebyggende behandling.

NHZ-blodskanning kan vise sammenhenger som tradisjonelt ikke kommer frem og ved spesifikke funn går skanningen om nødvendig ned på cellenivå.

På denne måten blir ikke bare symptomet som ledet til undersøkelsen funnet, men også årsaken til symptomet. Det som er interessant og kanskje uforståelig for noen, er at plager og antatte årsaker ikke alltid henger sammen. NHZ-blodskanning hjelper til med å finne den underliggende årsaken til plager, og som følge av behandling av denne kan hovedsymptomene forsvinne.

Resultatet fra en undersøkelse med NHZ-blodskanning sammen med en helhetsmedisinsk vurdering av rutinerte behandlere ved Naturheil-Zentrum Weiss, gir et godt resultat med hensyn på underliggende årsak og tilhørende diagnose.

Sammendrag av fordeler for pasienten:

* Ingen forberedelser før testen (faste, kontrastvæske e.l.).

* Ingen smerter eller ubehag eller skadelige prosedyrer, slik som røntgen, osv.

* Egnet for gravide.

* Presisjon: Det gis en dybdeanalyse.

* Undersøker hele kroppen.

* Tidlig diagnose kan forebygge.

* Kan avsløre komplekse sykdomsbilder og organforbindelser.

* Tilbakeføring til bedre helse.

Begrensninger:

Det kan være at NHZ-blodskanning ikke alltid klarer å detektere ulike tilstander. Dette pga generelle begrensninger i teknikken: Hvis pasienten tar eller nylig har brukt antibiotika, kortison, betablokkere, cellegift eller andre sterke medisiner kan resultatene undertrykkes fordi slike medisiner kan påvirke/ødelegge den naturlige celle-frekvensen. Inkludert er også enhver form for frekvensmedisin. I tillegg er vanskelige kjente områder for diagnostisering; selve huden, kvinnebryster, øynene og milten. Det vil også være slik at en pågående behandlet tilstand, som for eksempel regulert stoffskifte med thyreoideahormon, ikke alltid vil fremkomme.

NB. Dersom NHZ-blodskanning ikke kommer opp med en diagnose er ikke dette ensbetydende med at man ikke har denne tilstanden/diagnosen. Hvis du mistenker en spesifikk sykdom eller tilstand må du også gjennomføre annen type diagnostisering.

 

NHZ-blodskanning er klassifisert som medisinsk apparat i henhold til 93/42/EWG, og kan brukes av leger og heilpraktikere. Se klassifiseringsdokumentasjon som pdf: Deltascan_eurocat-sertifikat_2010.pdf    Se samsvarserklæring som pdf: Delta_Scan_-_DoC.pdf