I de senere årene har Heilpraktiker Oliver Weiss gjennom sitt arbeide oppdaget at mange av hans behandlingsmetoder også kan virke foryngende. Ettersom vi lever i en verden full av ytre påvirkninger, stress, galt kosthold etc., vil vi mange ganger oppleve en raskere degenerering og hurtigere aldringsprosess enn det vi kunne ønske oss. Behovet for å bremse denne utviklingen og gjenskape vitalitet er derfor stadig økende. Med bakgrunn i denne kunnskap har derfor Oliver Weiss utviklet et anti-aldringsbehandlingsregime.

Man kan oppnå følgende:

  • Forbedret blodsirkulasjon i hele kroppen
  • Økt oksygentilførsel
  • Forbedring av erektil dysfunksjon (aldersrelatert impotens)
  • Økt konsentrasjon
  • Stimulering av immunforsvaret
  • Avgiftning og avsyring

Behandlingen er individuell, dvs at den tilpasses hver enkelt etter at den bakenforliggende årsaken til degenereringen er avdekket. Før behandling starter må man gjennom en NHZ DeltaScan og BE-T-A test. Se fanen "Diagnoseverktøy" på venstre side for mer informasjon.

** Preventiv behandling er trolig fremtidens mest effektive medisin **